Pages

Sunday, September 19, 2010

गरबा ( भजन )

जय मा अम्बे, जय जगदम्बे ,जय मा अम्बे ,जय जगदम्बे .......२
म्हारा आँगन मा आवोजी मा ,आके दरस दिखाओ मा .............२
म्हारी विनती सुन लो शक्ति माता ,रानी मा .........२
भर दो म्हारी झोली ,शक्ति माता रानी मा
खाली झोली मैं जाऊ ना ........२
मैं गरबी नौ दिन रखूंगी ,डांडिया नौ दिन खेलूंगी
म्हारा आँगन मा आओजी  मा ,आके दरस दिखाओ मा .............२
म्हारी विनती सुन लो काली माता ,रानी मा ............२
भर दो म्हारा भंडार ,काली माता ,रानी मा
निर्धन ना रह जाऊ मा ..........२
मैं दर तेरे जोत जलौंगी ,जवारे बोती जाउंगी
म्हारा आँगन मा आओ जी मा ,आके दरस दिखाओ मा .............२
म्हारी विनती सुन लो शारदा माता ,रानी मा ...........२
भर दो सूनी मांग, शारदा माता, रानी मा
आज सुहागन बन जाऊ मैं ........२
मैं कन्या भोज करौंगी ,आरती करती जाउंगी
म्हारा आँगन मा आओ जी मा ,आके दरस दिखाओ मा ..............२
सुमीर जस गाती जाउंगी ,दरस तेरे पाके तर जाउंगी
म्हारा आँगन मा आओ जी मा ........2

No comments:

Post a Comment